Defecte artikelen

  • Beschrijving

Wanneer er zich binnen de garantietermijn een technisch defect voordoet aan een door ons geleverd artikel, kunt u dit melden per mail aan het volgende adres: info@irextender.nl

Wij zullen er dan zorg voor dragen dat het artikel hersteld of vervangen zal worden.

Wanneer er geen defect wordt geconstateerd of wanneer deze buiten de garantiebepalingen vallen, zullen er 25,- euro onderzoekskosten worden berekend (+ 3,49 euro verzendkosten bij retournering).