Retourzenden

  • Beschrijving

Maak gebruik van het volgende retourformulier : download
Draagt u er zorg voor dat de retourzending deugdelijk verpakt wordt, wij nemen geen verantwoordelijkheid bij beschadigingen tijdens transport.
Er dient ten alle tijde een schrijven zoals het retourformulier bijgevoegd te zijn tezamen met de aankoopnota.
Er dient altijd een afzender vermeld te zijn op de zending.